Strony internetowe z systemami BIP

Strony dla BIP zgodne ze standardem WCAG 2.0 AA

syntezator mowy – Text-to-Speech

STRONY-WWW-DLA-BIPWykonanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i technicznymi.

W standardowym zakresie wykonanie strony BIP obejmuje następujące czynności:

  1. Instalacja na naszym serwerze konta ftp i domeny dla zamawiającego
  2. Instalacja na koncie oprogramowania systemu BIP
  3. Utworzenie relacyjnej bazy danych w standardzie SQL
  4. Ustawienie opcji konfiguracyjnych
  5. Wykonanie startowej struktury menu przedmiotowego strony BIP
  6. Przekazanie zamawiającemu wewnętrznego identyfikatora i hasła dostępu do modułu administracyjnego strony BIP oraz instrukcji obsługi w celu umożliwienia samodzielnego zarządzania strukturą i treścią strony BIP a także uprawnieniami użytkowników (redaktorów)

Jeżeli interesują Państwa szczegóły naszej lub chcą Państwo złożyć zamówienie, prosimy o kontakt przez formularz.

*Cena BIP jest kalkulowana w oparciu o informacje na temat rodzaju podmiotu zamawiającego stronę BIP i ewentualnych usług dodanych.

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

– Organy władzy publicznej
– Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
– Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
– Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
– Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
– Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
– Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
– Związki zawodowe i ich organizacje
– Partie polityczne
– Inne podmioty wykonujące zadania publiczne
– Strona podmiotowa BIP udostępniana jest pod adresem internetowym wskazującym jednoznaczną lokalizację, np. www.nazwa. bip.pl

Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika (Rejestr Zmian), w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny!

– BIP musi być zbudowany w oparciu o mechanizmy bazy danych – w większości przypadków serwisy internetowe budowane są w oparciu o statyczne strony, a więc nie spełniają one wymagań BIP

– BIP jest wyodrębniony z serwisu internetowego, jeśli takowy posiada podmiot – oznacza to, iż na potrzeby BIP konieczne jest przygotowanie nowego serwisu internetowego. Oba serwisy w  tym przypadku połączone są ze sobą linkami czyli odnośnikami i mogą się znajdować na osobnych serwerach. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia!

– BIP musi udostępniać podmiotowi moduł administracyjny zabezpieczony hasłem
– BIP musi być wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa uniemożliwiające – inny niż poprzez serwis internetowy BIP – dostęp do informacji osobom niepowołanym
– W celu zabezpieczenia ciągłości publikacji (na wypadek awarii) podmioty prowadzące BIP zobowiązane są do posiadania serwera zastępczego
– Każdy podmiot udostępniający informację publiczną zobowiązany jest do umożliwienia kopiowania tejże informacji lub jej wydruk oraz przesłania lub przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji

Informacje zgromadzone w bazie danych BIP muszą być kopiowane systematycznie na odrębne nośniki informacji nie rzadziej niż raz na dobę.

 

Wymagania BIP:

CMS BIP

– Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone są w oparciu o szereg norm technicznych, które pozwalają zabezpieczyć prawidłowe wypełnienie obowiązku udostępnienia informacji publicznej w świetle obowiązującej „ustawy”. Podstawowym wyposażeniem stron BIP jest tzw. Moduł Administracyjny. Jest to narzędzie przeznaczone do redagowania strony internetowej Biuletynu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do budowy BIP wprowadzania i aktualizowania treści BIP we własnym zakresie. Z punktu widzenia technicznego, BIP nie jest niczym innym jak systemem zarządzania treścią serwisów internetowych, który dodatkowo musi spełniać określone funkcje. W branży internetowej systemy zarządzania treścią powszechnie nazywane są systemami CMS (Content Management System).

– Zarządzanie treścią polega na udostępnieniu odpowiednio przygotowanego programu z panelem redakcyjnym, przy pomocy którego redaktorzy (osoby odpowiedzialne) w prosty i intuicyjny sposób mogą wprowadzać, aktualizować i usuwać informacje z serwisu. Nie wymagana jest do tego znajomość zagadnień technicznych, a wprowadzone zmiany mogą być natychmiast widoczne w serwisie internetowym.

Strony internetowe dla gmin – strony www dla Urzędów Miast – strony BIP dla samorządów –  Strony dla związków zawodowych – strony dla partii politycznych

Systemy bip